JavaScript vereist

Uw heeft JavaScript uitgeschakeld. Voor deze website dient u JavaScript in te schakelen.

Sluit venster

Werkvormen om in je team te gebruiken bij: Vertrouwen

Omschrijving

Goed samenwerken vraagt om vertrouwen in elkaar. Zonder een vertrouwensrelatie wordt samenwerken lastig. Als je elkaar vertrouwt, kun je van elkaar op aan, stel je je open naar elkaar toe en respecteer je elkaar. Vertrouwen is er niet meteen maar moet geleidelijk groeien. Hier kun je actief aan werken.

Kennismaken en contact opbouwen met mantelzorgers

Inhoud: Vanaf het moment dat de cliënt ondersteuning ontvangt, is het belangrijk om contact te zoeken met de mantelzorger en vrijwilliger en (liefst persoonlijk) kennis te maken. Op themakaart 3 “Contact opbouwen met mantelzorgers” uit de toolkit van V&VN vind je nog meer informatie, opdrachten en dillema’s die van belang zijn om een goed contact op te bouwen met de mantelzorger. Deze themakaart is ook geschikt om kennis te maken en contact op te bouwen met betrokken vrijwilligers.
Doel: Elkaar leren kennen contact opbouwen.
Duur: Minimaal 45 minuten.
Benodigdheden: Toelichting blz. 9 themakaart contact opbouwen: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Toolkit-thuiszorgmedewerkers-Samenwerken-met-mantelzorgers.pdf
Kosten:

 

Mantelscan

Inhoud: Uit praktijkervaringen komt naar voren dat het vertrouwen in de samenwerkingsrelatie vergroot wordt door de mantelscan gebruiken. Het helpt mantelzorgers te reflecteren op de situatie en maakt hen bewust van de situatie waarin zij zitten. Door het gesprek aan te gaan, krijg je veel informatie over het netwerk en de situatie van onder andere de mantelzorger. Op basis hiervan kun je gericht advies geven aan de mantelzorger/het netwerk. Door het gesprek aan te gaan over het onderdeel genogram (het verdient de voorkeur om het genogram door cliënt met mantelzorger in te laten vullen) leer je de levensgeschiedenis van de cliënt kennen.
Doel: Inzicht krijgen in de situatie van de cliënt en de mantelzorger en op welke wijze jij als professional hierbij aan kunt sluiten.
Duur: 60-90 minuten.
Benodigdheden: Mantelscan: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Tool_mantelscan.pdf

Handreiking mantelscan: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Handreiking_mantelscan.pdf

Pen

Kosten:

 

Goed in gesprek

Inhoud: Een goed gesprek kunnen voeren is belangrijk voor het opbouwen van onderling vertrouwen en de basis voor een goed samenspel. In het werkboek In voor mantelzorg van Vilans staan tips en praktijkverhalen hoe je dit kunt doen.
Doel: Inzicht krijgen in wat een goed gesprek voeren is en hoe je dit kunt toepassen in de praktijk.
Duur: Afhankelijk van welke werkvorm je kiest uit het werkboek.
Benodigdheden: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/In_voor_Mantelzorg/Hoofdstukken%20werkboek%20IVMZ/Goed%20in%20gesprek.pdf
Kosten:

 

Sluit venster