JavaScript vereist

Uw heeft JavaScript uitgeschakeld. Voor deze website dient u JavaScript in te schakelen.

Sluit venster

Werkvormen om in je team te gebruiken bij: Taakverdeling

Omschrijving

Als je gaat werken in een team of samenwerkingsverband maak je eerst kennis met elkaar. Uiteraard is iedereen goed op de hoogte van elkaars achtergrond. Kennis over wie wat doet en over wie wat kan helpt bij het maken van een goede taakverdeling. Maar het verdelen van taken is meer dan dat: het betekent ook dat duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie wat doet en dat men elkaar helpt o om hulp vraagt als dat nodig is. Juist bij interdisciplinaire teams is dat een belangrijk aspect van taakverdeling: je gebruikt elkaars expertise door naar elkaar door te verwijzen en met elkaar af te stemmen.

Partnerschapskaart

Inhoud: De Partnerschapskaart is een instrument dat helpt bij bouwen aan partnerschapsrelaties in gemengde groepen. Hierbij kun je denken aan burgers, cliënten en verschillende professionals. Het helpt de discussie over samenwerking met elkaar op gang. Dit gebeurt in vijf stappen over: waarden, relaties, handelen, voorwaarden en acties.

Je zou de ingevulde Partnerschapskaart als een “samenwerkingsconvenant” kunnen beschouwen.

De kaart is gebaseerd op een beschrijvend conceptueel model van Hook (2006) over cliëntparticipatie in de zorg en is oorspronkelijk ontwikkeld door Erik Jansen, Nynke Wilbrink, Vivianne Baur, Maarten De Wit en Tineke Abma. In de Wmo-werkplaats Nijmegen is de huidige versie 2.0 ontwikkeld.

Doel: Vormgeven van samenwerkingsrelaties in gemengde groepen.
Duur: 60-90 minuten.
Benodigdheden: Partnerschapskaart invulformaat A3: http://blog.han.nl/werkplaatssociaaldomeinnijmegen/werkwijzen/partnerschapskaart/

Draaiboek/methodiekbeschrijving: http://blog.han.nl/werkplaatssociaaldomeinnijmegen/files/2014/04/MethodiekPartnerschapskaartDEF.pdf

Handout: http://blog.han.nl/werkplaatssociaaldomeinnijmegen/files/2014/04/handout-PartnerschapskaartV21.pdf

Kosten:

Fleximatrix

Inhoud: Een fleximatrix geeft per team een overzicht van welke teamleden verantwoordelijk zijn voor welke taken. Het gaat dan om uitvoerende taken en om regeltaken.

De matrix is bruikbaar voor nieuwe teams, om van bij de start een duidelijke rolverdeling af te spreken maar kan ook gebruikt worden als een teamlid langere tijd afwezig is en taken (tijdelijk) herverdeeld worden.

Doel: Overzicht krijgen van de rollen en taken van teamleden.
Duur: 30-60 minuten.
Benodigdheden: Fleximatrix: http://www.innovatiefaandeslag.be/tool/fleximatrix
Kosten:

Action Learning Set-methode

Inhoud: Met de ALS-methode kun je een duidelijk beeld krijgen van de specifieke expertise die iedereen meebrengt. Ook kan zichtbaar worden waar expertise nog ontbreekt, of welke expertise zou kunnen groeien. ALS staat voor ‘action learning set’ en is ontwikkeld door Revans en Argyris. Je zou action learning als een methode kunnen zien waarbij een team op een heel gestructureerde manier een casus bespreekt, maar het is meer dan dat.

ALS bevordert zowel de individuele als de collectieve (kennis)ontwikkeling door samen te werken (samen te ‘doen’). De collectieve kennis is meteen toepasbaar in de praktijk en dat betekent dat leren en werken gelijk opgaat.

Eén teamlid brengt een casus in, en deze wordt vervolgens geanalyseerd door (1) verhelderingsvragen te stellen en (2) verklaringsvragen te stellen. In dit opzicht is een deel van action learning ook een vorm van reflectie. http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/verbeteren%20doe%20je%20zo/Training_Innoveren_en_Leiding_Geven.pdf Bladzijde 28 en 29.

Doel: Beeld krijgen van elkaars expertise.
Duur: 45 minuten
Benodigdheden: Rustige ruimte

Pen en papier

Kosten:

 

Sluit venster