JavaScript vereist

Uw heeft JavaScript uitgeschakeld. Voor deze website dient u JavaScript in te schakelen.

Sluit venster

Werkvormen om in je team te gebruiken bij: Taakverdeling

Omschrijving

Om de cliënt de juiste ondersteuning te geven, is het van belang om je te realiseren dat het samenwerken met het informele netwerk samenspel vraagt. Wie is verantwoordelijk voor welke ondersteuning? Zijn daar specifieke vaardigheden voor nodig? Hoe worden zaken afgestemd met elkaar? Hoe zit het met aansprakelijkheid als er iets fout gaat? Hoe verdeel je gezamenlijk de taken?  Realiseer je dat het voor de cliënt belangrijk is gebruik te maken van elkaars expertise.

Kaartspel Doen, durven of de waarheid

Inhoud: Ken je de mantelzorger? Weet je wat de cliënt en de mantelzorger belangrijk vinden? In het spel Ken je mij komt ook taakverdeling aan de orde: weet jij hoe tevreden de mantelzorger en cliënt over de taakverdeling zijn? Door middel van het laten zien van de stoplichtkaart kun je met elkaar het gesprek hierover aangaan. Daarnaast biedt het spel ruimte om meer stellingen t.a.v. de taakverdeling toe te voegen en dit bespreekbaar te maken.
Doel: Inzicht krijgen in de samenwerking.
Duur: 30 minuten
Benodigdheden: Kaartspel Doen, durven of de waarheid: https://www.movisie.nl/publicaties/doen-durven-waarheid
Kosten: € 9,95

 

Mantelscan: aard van de zorgvraag

Inhoud: Om een beeld te krijgen van wie wat doet voor de cliënt kun je een onderdeel van de mantelscan invullen. Stap 2 hiervan is het in beeld krijgen van de aard van de vraag van de cliënt. Hierbij wordt door middel van 8 vragen in beeld gebracht wat de duur, de zwaarte en de toekomstprognose is van de vraag. Je krijgt hierbij een beeld van de onderlinge samenwerking tussen mantelzorger, vrijwilliger en professional. Dit biedt mogelijkheden om zaken op elkaar af te stemmen.
Doel: Zicht krijgen op de zorgvraag.
Duur: 10 minuten.
Benodigdheden: Pen

Mantelscan: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Tool_mantelscan.pdf

Kosten:

 

Afsprakenlijst mantelzorg

Inhoud: Bij de ondersteuning zijn vaak vrijwilligers en mantelzorgers betrokken. Deze afspraken vermeld je in het ondersteuningsplan/zorgleefplan van de cliënt. Toch kan het daarnaast handig zijn om in één overzicht te zien wie wat doet: wat doet een mantelzorg, wat doet een vrijwilliger? Maar ook: waar doet de professional niet? Zorg er wel voor dat alle afspraken altijd samenkomen in het ondersteuningsplan/zorgleefplan van de cliënt want van daaruit wordt gewerkt.
Doel: Afspraken/taken van mantelzorgers en vrijwilligers in beeld brengen
Duur: Ongeveer 30 minuten
Benodigdheden: Pen

https://transmuralezorg.nl/images/mantelzorg/Instrumentenkoffer%20Afsprakenformulier%20mantelzorgers%20-%20Florence%20Dekkersduin%20(intramuraal).pdf

Kosten:

 

Film: Rollen, taken en talenten van vrijwilligers

Inhoud: Belangrijk is om vrijwilligers dat te laten doen, waar ze goed in zijn. Het is belangrijk om hier met elkaar over te praten en af te stemmen wie wat doet. In de film “Samenspel binnen kleinschalig wonen” (duur: 10 minuten) worden praktijksituaties vertoond waar herkenbare dilemma’s in naar voren komen. Aan de hand van de filmbeelden kun je met elkaar in gesprek gaan over het thema ‘rollen, taken en talenten’ (blz. 9-10 van de handleiding): hoe doe je dat? Wat gaat goed en waar loop je tegenaan?
Doel: Inzicht krijgen in de rollen/taken die vrijwilligers kunnen vervullen/hebben.
Duur: Filmdeel rollen, taken en talenten: van 1.57 tot 2.40 = 43 seconden. Ongeveer 30 minuten.
Benodigdheden: Film: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/videomateriaal-mantelzorg-bij-kleinschalig-wonen.html

Toelichting op blz. 9 en 10 van de handleiding: http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Site_ZBMV/docs/pdf/Film_handleiding.pdf

Kosten:

 

 

Sluit venster