JavaScript vereist

Uw heeft JavaScript uitgeschakeld. Voor deze website dient u JavaScript in te schakelen.

Sluit venster

Werkvormen om in je team te gebruiken bij: Samenwerking evalueren

Omschrijving

Evalueren van samenwerking wordt vaak gezien als tijdrovend, iets dat moet en als een administratieve verplichting. Dat is jammer, want door een goede evaluatie kun je je samenwerking snel veel effectiever maken, zodat de cliënt optimale ondersteuning krijgt of kan daardoor de wijk beter ondersteund worden. Daarom is het belangrijk om zo nu en dan bewust stil te staan bij jullie wijze van samenwerking. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Mist één van jullie iets in de samenwerking of zijn er onuitgesproken verwachtingen? Het open staan voor elkaars ervaringen en vragen, levert inzicht op in de knelpunten en verbeterpunten én in de resultaten en de meerwaarde van de samenwerking. Dit komt het samenspel ten goede en daar heeft cliënt uiteindelijk profijt van!

Samenwerkingsthermometer informele zorg

Inhoud: Wil je de samenwerking met het informele netwerk structureel evalueren, dan moet je dit borgen in je werkwijze. Met andere woorden: zorg dat je het invullen van de samenwerkingsthermometer periodiek doet, tijd inruimt om dit te doen en de uitkomsten bespreekt.
Doel: Evalueren van de samenwerking.
Duur: Afhankelijk van hoe uitgebreid je de uitkomsten bespreekt, of dat je je alleen richt op één samenwerkingsfactor.
Benodigdheden: https://samenwerkenzorgenwelzijn.nl/
Kosten:

 

Landkaart Verder in samenwerken

Inhoud: Door de landkaart ‘Verder in samenwerken’ te gebruiken, krijg je in beeld wat je belangrijk vindt in de samenwerking. Als mantelzorgers, naasten of samen met professioneel reflecteer je met elkaar op de waarde van een goede samenwerking en wat voor jou belangrijk is. Zo kun je afspraken maken met elkaar over de samenwerking. Er zijn diverse variaties om de landkaart te gebruiken.
Doel: Inzicht krijgen in wat mantelzorgers belangrijk vinden in de samenwerking.
Duur: Afhankelijk van hoe uitgebreid je de kaart invult en hoeveel tijd je nodig hebt hierover na te denken. Daarnaast heb je tijd nodig om de ingevulde kaarten met elkaar te bespreken.
Benodigdheden: Instructie: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Werken%20met%20de%20landkaart%20verder%20in%20samenwerken-feb%202016.pdf

Pen

Evt. A3-papier

Kosten:

 

De schaalvraag

Inhoud: In de handreiking “Samenspel binnen kleinschalig wonen” worden praktijksituaties vertoond waar herkenbare dilemma’s in naar voren komen. In deze handreiking wordt in bijlage 3 De Schaalvraag beschreven. Deze schaalvraag kun je gebruiken om een situatie met een vrijwilliger te evalueren.
Doel: Inzicht krijgen in een situatie in de samenwerking met een vrijwilliger.
Duur: Onbekend. Afhankelijk van hoeveel tijd je neemt om het gesprek met elkaar aan te gaan over de schaalvraag.
Benodigdheden: Bijlage 3 (schaalvraag) van de handleiding: http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Site_ZBMV/docs/pdf/Film_handleiding.pdf (pagina 22)
Kosten:

 

Samenwerking afronden

Inhoud: Regelmatig komt het voor dat er aan de ondersteuning aan de cliënt een einde komt. Dit betekent ook het einde van de relatie die je hebt opgebouwd met de mantelzorgers. Het is belangrijk om dit voor beide partijen goed af te ronden. In het werkboek In voor mantelzorg van Vilans staan tips en praktijkverhalen hoe je dit kunt doen.
Doel: Zorgvuldige afronding van de samenwerking
Duur: Afhankelijk van welke werkvorm je kiest uit het werkboek.
Benodigdheden: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/In_voor_Mantelzorg/Hoofdstukken%20werkboek%20IVMZ/Samenwerking%20afronden.pdf
Kosten:

 

 

Sluit venster