JavaScript vereist

Uw heeft JavaScript uitgeschakeld. Voor deze website dient u JavaScript in te schakelen.

Sluit venster

Werkvormen om in je team te gebruiken bij: Omgaan met tegengestelde belangen

 Omschrijving

In praktijk komt het voor dat de mantelzorger anders tegen zaken aankijkt dan dat jij dat doet. De mantelzorger meent het beste te weten wat de cliënt wil, maar jij hebt je bedenkingen op basis van het contact dat jij met de cliënt hebt. Soms zorg je het beste voor de cliënt door te zorgen dat de mantelzorger ‘overeind’ blijft. Samenwerking kan omslaan in tegenspel in het geval van tegengestelde belangen.

Film: Dilemma’s

Inhoud: In de film “Samenspel binnen kleinschalig wonen” (duur: 10 minuten) worden praktijksituaties vertoond waar herkenbare dilemma’s in naar voren komen. Aan de hand van de filmbeelden kun je met elkaar in gesprek gaan hierover: hoe ga je hier mee om in praktijk?
Doel: Inzicht krijgen hoe je zorgt voor vertrouwen in elkaar.
Duur: Filmdeel dilemma’s circa 11 minuten ; met bespreking minimaal 45 minuten.
Benodigdheden: Film:  http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv/Films.html

Op blz. 16 van de handleiding, uitgeschreven voorbeelden van dilemma’s: http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Site_ZBMV/docs/pdf/Film_handleiding.pdf

Kosten:

 

SOFA: rollen van de mantelzorger

Inhoud: Een mantelzorger kan afhankelijk van plaats en tijd en situatie andere rollen vervullen. Hier moet je alert op zijn als professional. Op deze manier kun je de belangen van de mantelzorger beter plaatsen en aansluiten bij de leefwereld van cliënt en mantelzorgers. Afhankelijk van de rol krijgen samenwerken, ondersteunen, faciliteren en afstemmen meer nadruk in praktijk. Dit korten we ook wel af als SOFA. De verschillende rollen kunnen zijn:

• Samenwerken: de mantelzorger als collega;

• Ondersteunen: de mantelzorger als schaduwcliënt;

• Faciliteren: de mantelzorger als naaste, in relatie tot de cliënt;

• Afstemmen: de mantelzorger als expert.

In het werkboek In voor Mantelzorg vind je informatie hoe je aandacht kunt schenken aan de vier rollen.

Hoe zie jij of hoe zien jullie dit? Het is goed om met elkaar hier het gesprek over aan te gaan en ervaringen hierover uit te wisselen.

Doel: Je bewust worden van de rol van de mantelzorger
Duur: Minimaal 45 minuten
Benodigdheden: SOFA: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Sofa_model.pdf

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/In_voor_Mantelzorg/Hoofdstukken%20werkboek%20IVMZ/SOFA%20model.pdf

Kosten:

Mantelzorgspel

Inhoud: Hoe kijk jij tegen mantelzorg aan? Wat is jouw ervaring met mantelzorg? Loop je in praktijk ook tegen tegengestelde belangen aan? Door middel van het mantelzorgspel kun je je mening, ervaring en knelpunt in het samenwerken met mantelzorgers naar voren laten komen. Door het spelen van dit spel word je je bewust van het belang van goed samenwerken met mantelzorgers.
Doel: Inzicht krijgen in wat mantelzorgers bezighoudt, hoe men de mantelzorg ervaart etc.
Duur: 45-90 minuten
Benodigdheden: Mantelzorgspel: https://www.movisie.nl/publicaties/mantelzorgspel-eerstelijns-zorg
Kosten: € 19,50

 

Onderhandelingsstrategieën

Inhoud: Tegengestelde belangen tussen mantelzorger en professional vraagt soms om onderhandelingsgesprekken. Dit kan een conflict voorkomen. In onderstaand ideeënboek (hoofdstuk 9) vind je tips en handvaten om onderhandelingsgesprekken te voeren.
Doel: Het kunnen toepassen van onderhandelingsstrategieën bij tegengestelde belangen in de praktijk.
Duur: Niet aan te geven
Benodigdheden: http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/toolbox/familieparticipatie/GedeeldeZorg.pdf
Kosten:

 

Sluit venster