JavaScript vereist

Uw heeft JavaScript uitgeschakeld. Voor deze website dient u JavaScript in te schakelen.

Sluit venster

Werkvormen om in je team te gebruiken bij: Omgaan met ongelijkheid

Omschrijving

Mantelzorger, vrijwilliger of professional: allemaal willen ze het beste voor de cliënt die ondersteuning ontvangt. Een goede en gelijkwaardige onderlinge relatie is belangrijk in deze samenwerking. Toch kan in het samenwerken bij een van de betrokkenen het gevoel van ongelijkheid naar voren komen. Ongelijkheid kan met diverse zaken te maken hebben: achterstand in informatie, ervaring of kennis. Ook kan het gevoel leven dat één zich boven de ander voelt staan, dat iemand meer inbreng heeft dan een ander of dat de professional de situatie al meer kent en dit nieuw is voor de mantelzorger/vrijwilliger. Aan de andere kant heeft de mantelzorger meer kennis en ervaring dan de professional over de situatie van hun naaste.

Constructief samenwerken met mantelzorgers

Inhoud: Bedenk ten eerste dat ongelijkheid niet erg hoeft te zijn: waar de één meer weet van de cliënt, heeft de ander kennis over de ondersteuning en een ander heeft weer meer ervaring met bepaalde werkzaamheden. Ieder heeft zijn/haar eigen inbreng. De kunst is om aanvullend op elkaar te zijn. Door elkaar aan te vullen, lever je gezamenlijk de meest passende ondersteuning aan de cliënt. Zorg ten tweede dat je zicht krijgt op samenwerking: is hoeverre is deze constructief en gelijkwaardig? Om hier zicht op te krijgen kun je gebruik maken van de werkvorm hieronder. Met collega’s kun je in gesprek gaan over de (reflectie)opdrachten of een dilemma uit de praktijk. Wil je weten hoe mantelzorgers of vrijwilligers jullie relatie ervaren? Ga dan ook het gesprek met hen aan.
Doel: Inzicht krijgen in wat een constructieve en gelijkwaardige samenwerking met mantelzorgers inhoudt en inzicht krijgen in dilemma’s rond regie en verantwoordelijkheid.
Duur: Ongeveer 30 minuten per onderdeel van de themakaart.
Benodigdheden: Themakaart 1 “Constructief samenwerken met mantelzorgers”: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Toolkit-thuiszorgmedewerkers-Samenwerken-met-mantelzorgers.pdf (pagina 5 en 6)
Kosten:

 

Mantelzorgpanel

Inhoud: Een mantelzorgpanel kun je organiseren om bepaalde thema’s te bespreken met mantelzorgers, zoals bijvoorbeeld hoe de gelijkwaardigheid in de samenwerking te realiseren. Een mantelzorgpanel is een middel om met verschillende mantelzorgers en collega’s (professionals) het gesprek met elkaar aan te gaan. Handig is om een externe gespreksleider te vragen. Het belangrijkste doel is het leren kennen van de opvattingen van de deelnemers over een bepaald thema. Deelnemers komen samen tot bepaalde meningen, opvattingen en suggesties. Het vragen naar de opvattingen, de wensen of de verwachtingen en de waardering draagt bij aan een goede samenwerking.
Doel: Inzicht krijgen in de behoeften en beleving van mantelzorgers.
Duur: 60-90 minuten
Benodigdheden: Vooraf thema’s bepalen
Kosten:

 

Spiegelgesprek

Inhoud: Door middel van een spiegelgesprek kun je meer inzicht krijgen in de manier waarop cliënten en mantelzorgers de samenwerking ervaren. Daarbij kun je ingaan op de verschillende rollen en posities in dit samenspel. De resultaten uit een spiegelgesprek zijn een stimulans voor concrete verbeteringen.
Doelen: Feedback en inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten en mantelzorgers rondom thuiszorg of specifieke thema’s hierbinnen. Komen tot attitudeverandering bij professionals. Komen tot directe verbeterpunten in het samenspel.
Duur: 75 minuten.
Benodigdheden: Uitleg werkwijze: http://www.invoorzorg.nl/ivz/tool-spiegelgesprek.html

Voorbeeld van een organisatie: http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/nieuws%20NEW/spiegelgesprek.pdf

Kosten:

  

Sluit venster