JavaScript vereist

Uw heeft JavaScript uitgeschakeld. Voor deze website dient u JavaScript in te schakelen.

Sluit venster

Werkvormen om in je team te gebruiken bij: Ethische dilemma’s

 Omschrijving

In je werk kom je soms voor situaties te staan waarin je denkt: “wat moet ik hiermee?”. Een ethisch dilemma is een situatie waarin meerdere waarden tegelijkertijd in het spel zijn die tegengestelde acties voorschrijven. Daarbij heb je ook te maken met je beroepsethiek: normen en waarden die leidend zijn in je werk. Zo kun je de volgende situaties tegen komen: Welke informatie mag je verstrekken aan mantelzorger of vrijwilliger over de cliënt? Of de situatie waarin een cliënt met een bepaald ziektebeeld een bepaalde leefstijl voorgeschreven heeft gekregen, jij hier een rol in hebt en de cliënt én de mantelzorger tegen het leefstijladvies (in gedrag) in gaat. Hoe ver ga je dan in jouw bijdrage hieraan? Of de situatie waarin je ontdekt dat een vrijwilliger zich aangemeld heeft om te zorgen voor een kwetsbare jongere, maar een psychiatrisch verleden heeft?

In praktijk blijken dillema’s vaak niet zo scherp te zijn en kan het lastig zijn eruit te komen. Het bespreken van ethische dilemma’s is belangrijk. Hierdoor deel je informatie met elkaar en hoor je wat collega’s in jouw situatie zouden doen. Dit geeft jou handvaten hoe je met de situatie om moet gaan en voel je je daarbij gesteund door je team.

 

Moreel beraad

Inhoud: Het moreel beraad is een gesprekstechniek om ethische dilemma’s met elkaar te behandelen. In een moreel beraad kan een specifieke casus centraal staan maar ook de inrichting van het zorgproces in het algemeen. In een moreel beraad ga je het gesprek met elkaar aan door onderzoekende vragen te stellen. Het moreel beraad kan ondersteunend zijn bij het bevorderen van de samenwerking binnen een team of bij de reflectie op de eigen professionaliteit.
Doel: Inzicht krijgen in eigen waarden/normen rondom bepaalde casuïstiek.
Duur: 60 minuten
Benodigdheden: Toelichting: http://www.iqhealthcare.nl/media/109293/cor4_folder_moreel_beraad.pdf
Kosten:

 

Dilemma’s om te bespreken

Inhoud: Wil je meer weten over ethische dilemma’s en hoe je hier mee om kunt gaan?

In onderstaande handreiking staan casussen die je met collega’s kunt bespreken.

Doel: Inzicht krijgen in praktijkdilemma’s en hoe anderen hier mee om gaan.
Duur: Afhankelijk van hoeveel tijd je hier als team aan wilt besteden.
Benodigdheden: Handreiking: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/a73b39dab6164ff194a3522a0989aeac/handreiking_dwarswaard-van-de-bovenkamp_def.pdf
Kosten:

 

Film: Dilemma’s

Inhoud: In de film “Samenspel binnen kleinschalig wonen” (duur: 10 minuten) worden praktijksituaties vertoond waar herkenbare dilemma’s in naar voren komen. Aan de hand van de filmbeelden kun je met elkaar in gesprek gaan hierover: hoe ga je hier mee om in praktijk?
Doel: Inzicht krijgen hoe je zorgt voor vertrouwen in elkaar.
Duur: Filmdeel dilemma’s circa 11 minuten ; met bespreking minimaal 45 minuten.
Benodigdheden: Film:  http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv/Films.html

Op blz. 16 van de handleiding, uitgeschreven voorbeelden van dilemma’s: http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Site_ZBMV/docs/pdf/Film_handleiding.pdf

Kosten:

 

Sluit venster