JavaScript vereist

Uw heeft JavaScript uitgeschakeld. Voor deze website dient u JavaScript in te schakelen.

Sluit venster

Werkvormen om in je team te gebruiken bij: Elkaar nodig hebben 

Omschrijving

In een samenwerkingsrelatie kun je niet zonder elkaar. Als je goed samenwerkt, ben je aanvullend op elkaar. Hiervoor moet je je allereerst bewust zijn van het feit dat je elkaar nodig hebt, ten tweede moet je weten wie de anderen zijn en tot slot moet je oog hebben voor wat de ander doet. Telkens met als gezamenlijk doel om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt.

Oog voor het sociale netwerk

Inhoud:

Voor de samenwerking met de informele zorg is het belangrijk om oog te hebben voor het sociale netwerk: wie doet wat en hoe kun je elkaar versterken om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten?  In het werkboek ‘In voor mantelzorg’ van Vilans staan tips en praktijkverhalen hoe je het sociaal netwerk in kaart kunt brengen en kunt versterken.
Doel: Inzicht krijgen in het sociaal netwerk in en in de bijdrage van het netwerk.
Duur: Afhankelijk van welke werkvorm je kiest uit het werkboek.
Benodigdheden: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/In_voor_Mantelzorg/Hoofdstukken%20werkboek%20IVMZ/Oog%20voor%20het%20scociale%20netwerk.pdf
Kosten:

 

Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten

Inhoud: Mantelzorgers zijn vaak ervaringsdeskundige. Je hoeft in die zin niet het wiel helemaal opnieuw uit te vinden. Om je werk uit te kunnen voeren, is het handig gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de mantelzorger. Hoe je bij de ervaringsdeskundigheid aan kunt sluiten, vind je terug in themakaart 4 “Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten” uit de toolkit van V&VN.
Doel: Inzicht krijgen in hoe je de ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers/het netwerk kan benutten.
Duur: Ongeveer 30 minuten per onderdeel van de themakaart.
Benodigdheden: Themakaart 4 “Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten”: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Toolkit-thuiszorgmedewerkers-Samenwerken-met-mantelzorgers.pdf (pagina 11 en 12)
Kosten:

 

Samenwerken in het netwerk

Inhoud: Je wilt goed samenspel met de mantelzorger en andere sleutelpersonen in het leven van de cliënt. Je ziet hen als expert en partner in de zorg. Echt contact met hen en de cliënt is cruciaal om te kunnen samenwerken in het netwerk.
Doel: Inzicht krijgen d.m.v. ervaring over het belang van samenspel met de informele zorg
Duur: 90 minuten per gesprek
Benodigdheden: Print de bijlage ‘Instructieblad’ uit, en maak een selectie van de vragen: http://werkboek.vilans.nl/docs/DWB/bijlagen/werkboek-bijlage-wv9-samenwerken-vragen.pdf en pas de instructie aan naar eigen werkwijze en terminologie. Kies bij de ‘activiteiten’ welke activiteiten je in het ecogram wilt terugzien.

Print de bijlage ‘Instructie ecogram invullen’ uit: http://werkboek.vilans.nl/docs/DWB/bijlagen/werkboek-bijlage-wv9-samenwerken-ecogram.pdfMaak een leeg ecogram.Toelichting: http://werkboek.vilans.nl/editie/teamleren-werkvorm-samenwerken-netwerk.html

Kosten:

 

Sluit venster