JavaScript vereist

Uw heeft JavaScript uitgeschakeld. Voor deze website dient u JavaScript in te schakelen.

Sluit venster

Werkvormen om in je team te gebruiken bij: Samenwerking evalueren

 

Omschrijving

Reflexiviteit is meer dan alleen feedback geven. Het omvat ook de ruimte die het team creëert om de manier van werken en communiceren én om potentiële problemen bespreekbaar te maken. Reflectie draagt bij aan goede samenwerking omdat een team door te reflecteren zicht krijgt op de processen die er spelen en de competenties die nodig zijn om het werk goed uit te voeren. Het is belangrijk om jezelf af te vragen of wat je doet als team, ook de beste manier is, voordat vaste gewoontes zijn ingesleten.

 

Samenwerkingsthermometer

Inhoud: Wil je de samenwerking structureel evalueren, dan moet je dit borgen in het team. Met andere woorden: zorg dat je het invullen van de samenwerkingsthermometer periodiek doet, tijd inruimt om dit te doen en om de uitkomsten te bespreken. Dit bespreken van de uitkomsten kan in de dialoogvorm.
Doel: Evalueren van de samenwerking.
Duur: Minimaal 60 minuten
Benodigdheden: https://samenwerkenzorgenwelzijn.nl/
Kosten:

 

Stoplichtmethode

Inhoud: Samenwerking vraagt soms om nieuwe werkwijzen. Zeker als dit met teamleden is afkomstig uit andere organisaties. Het is goed regelmatig de samenwerking te evalueren. Dit kan door middel van de stoplichtmethode.

Jullie kunnen de samenwerking in zijn algemeenheid evalueren maar ook kun je ervoor kiezen één thema te kiezen. In groepjes gaan jullie in gesprek over:

Rood: hier stoppen we mee

Oranje: dit blijven we doen

Groen: dit is nieuw of anders

Door vervolgens met het hele team hierover in gesprek te gaan, kan dit leiden tot nieuwe inzichten en afspraken. De stoplichtmethode (‘Anders denken, anders doen” is opgenomen op blz. 53 in het Werkboek Teamontwikkeling.

Een variant op de stoplichtmethode is opgenomen in het werkboek Teamleren van Vilans: http://werkboek.vilans.nl/editie/teamleren-werkvorm-zeggen-doen.html

Doel: Evalueren van de samenwerking.
Duur: Ongeveer 45 minuten
Benodigdheden: Toelichting: http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/communicatie/Werkboek%20teamontwikkeling/IVZ%20Werkboek%20Teamontwikkeling%20WEBPDF.pdf, blz. 10.

Flipover

Pen

Kosten:

 

Zelftest voor wijkteams

Inhoud: De Zelftest Samenwerking in wijkteams levert een goed beeld op van de samenwerking en de belangrijkste verbeterpunten t.a.v. vier thema’s:

Taken en verantwoordelijkheden

Teamsfeer

Samenwerking met andere partijen

Focus op de burger

Elk teamlid beantwoordt eenvoudige stellingen, online of op papier. Deze stellingen zijn verdeeld over de vier thema’s. Vervolgens bekijk je met elkaar welke antwoorden gegeven zijn. Richt je daarbij vooral op verschillende antwoorden.   Zijn er verbeterpunten waar jullie mee verder willen? Kies een thema om mee aan de slag te gaan.

Doel: Evalueren van de samenwerking o.b.v. vier thema’s
Duur: 30 minuten
Benodigdheden: Computer of papieren vragenlijs: http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/zelftest-samenwerking-wijkteams.pdf

Pen

Toelichting: http://www.vilans.nl/publicatie-zelftest-samenwerking-wijkteams.html

Kosten:

 

Sluit venster