JavaScript vereist

Uw heeft JavaScript uitgeschakeld. Voor deze website dient u JavaScript in te schakelen.

Sluit venster

Werkvormen om in je team te gebruiken bij: Omgaan met tegengestelde belangen

Omschrijving

Er zijn vaak veel organisaties die samenwerken, en iedere organisatie heeft haar eigen belangen. Professionals zijn bijeen gekomen in teams of samenwerkingsverbanden in de eerste plaats uit belang van de cliënt. Maar over wat nou de beste aanpak is, en welke cliënt geholpen moet worden, daar denkt iedere organisatie weer anders over. Bovendien moet het goedkoper. Het is logisch dat er dan soms concurrentie ontstaat, zelfs binnen teams. Soms worden die belangen bovengesteld aan goede zorg en dienstverlening aan de burger. Wat kan worden gedaan om onderlinge concurrentie te voorkomen?

 

Teamontwikkelruimte

Inhoud: Ieder teamlid heeft een eigen belang voor deelname aan een team. Vaak hebben leden dezelfde belangen, maar soms ook niet en zitten ze elkaar in de weg. Als deze niet uitgesproken worden, kunnen ze het groepsproces verstoren. Belangrijk is om verschillende belangen uit te spreken en af te stemmen. De stappen in de methode van Teamontwikkelruimte helpen hierbij.
Doel: Inzicht krijgen in tegengestelde belangen en afspraken maken hoe hiermee om te gaan.
Duur: Minimaal een uur, afhankelijk van de grootte van het team en de begeleiding
Benodigdheden: Toelichting: http://www.teamontwikkelruimte.nl/wp/tip-t3/

Flip-over

Pen

Kosten:

 

SWOT

Inhoud: Misschien staan binnen het team de neuzen dezelfde kant op, maar is het lastig in de verantwoording naar de moederorganisatie om uit te leggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt of waarom bepaalde doelstellingen niet zijn gehaald.

Het kan dan zinvol zijn om te laten zien wat de opbrengsten zijn van samenwerken. Dit kan door een sterkte/zwakte analyse maken, waarbij vooral ingezoomd wordt op jullie sterkte punten en kansen.

Houd het simpel. Belangrijk is dat je communiceert over jullie successen: naar elkaar, naar je (moeder)organisatie en naar de samenleving.

Doel: Inzicht krijgen in opbrengsten van de samenwerking
Duur: Minimaal 45 minuten
Benodigdheden: Toelichting: http://www.managementgoeroes.nl/marketing-modellen/swot-analyse/

Pen en papier

Kosten:

 

Ons topteam

Inhoud: Als er tegengestelde belangen zijn in het team of als jullie het gevoel hebben dat jullie organisatie het belang van de samenwerking niet goed ziet, is de uitdaging om te laten zien dat jullie een topteam zijn.
Doel: Inzicht krijgen wat jullie als topteam kenmerkt en waar nog verbetermogelijkheden zitten
Duur: 30 – 60 minuten
Benodigdheden: Bijlage: http://werkboek.vilans.nl/docs/DWB/bijlagen/werkboek-bijlage-wv6-topteam.pdf

Toelichting: http://werkboek.vilans.nl/editie/teamleren-werkvorm-ons-topteam.html

Kosten:

 Leestips en inspiratie over omgaan met tegengesteld belangen

http://www.mdva.nl/acht-manieren-om-prestaties-van-wijkteams-te-meten/: de link verwijst naar een adviesbureau dat acht manieren op een rij zette om prestaties van wijkteams te meten. Zo kun je goed zichtbaar maken waar de meerwaarde zit in jullie team. 

Sluit venster