JavaScript vereist

Uw heeft JavaScript uitgeschakeld. Voor deze website dient u JavaScript in te schakelen.

Sluit venster

Werkvormen om in je team te gebruiken bij: Ethische dilemma’s

Omschrijving

Het zorg- en welzijnswerk is onlosmakelijk verbonden met ethische dilemma’s. Je hebt simpelweg met hulpbehoevende mensen te maken. Heel herkenbaar. Lastiger wordt het als je zaken binnen een team bespreekbaar moet maken, of als je afspraken wilt maken over hoe je omgaat met gevoelige informatie, privacy en andere ethische vraagstukken, zeker als er sprake is van verschillende disciplines. De beroepsethiek van de ene professional kan andere dingen ‘voorschrijven’ over het omgaan met ethische dilemma’s dan die van de andere professional. Werk ook aan het onderling vertrouwen. Het is noodzakelijk om vertrouwen in elkaar uit te spreken, misschien juist als het beroepsgeheim bepaalt dat informatie niet kan worden gedeeld.

 

De brievenbus

Inhoud: Een heel eenvoudige manier om de verschillende dilemma’s die men in het werk tegenkomt, te behandelen, is ze eerst eens allemaal in kaart te brengen.

Ieder teamlid schrijft op een kaartje wat hij of zij als lastig ervaart. Hij of zij geeft er een mooie pakkende titel aan. Alle kaartjes gaan ‘op de bus’. Ieder teamlid haalt vervolgens een kaartje uit de doos (of ‘brievenbus’) en het daarop vermelde dilemma wordt vervolgens in het gehele team besproken. Aan het eind van de bijeenkomst wordt gekeken of dit tot oplossingen of alternatieve aanpakken leidt en of het gewenst is de gedragscode hierop aan te passen.

Doel: In beeld brengen van dilemma’s in het werk en deze bespreekbaar maken
Duur: Ongeveer 60 minuten
Benodigdheden: Toelichting:

Witte lege briefkaarten

Stiften

Brievenbus (schoenendoos met briefopening)

Kosten:

 

Moreel beraad

Inhoud: Een moreel beraad is een gesprekstechniek om ethische dilemma’s in het team te behandelen. In een moreel beraad kan een specifieke casus centraal staan, maar ook de inrichting van het zorgproces in het algemeen. In een moreel beraad gaan de teamleden het gesprek met elkaar aan door onderzoekende vragen te stellen. Het moreel beraad kan ondersteunend zijn bij het bevorderen van de samenwerking binnen een team of bij de reflectie op de eigen professionaliteit.
Doel: Het behandelen van ethische dillema’s in de praktijk
Duur: Doorgaans 2 uur
Benodigdheden: Uitleg in Powerpoint over het uitvoeren van moreel beraad: http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/Actueel/agenda/Roelie-Dijkman-Moreel-Beraad-vrijheidsbeperking.pdf Stappen vanaf slide 13.
Kosten:

 

Sluit venster